Day: June 28, 2023

อย่ากลัวที่จะถาม – มารู้จักตั้งคำถามให้ได้คำตอบที่ต้องการกัน

Asking the Right Questions ความหมายโดยตรง คือ การตั้งคำถามที่ถูกต้อง หรือเหมาะสม แต่จริงๆ แล้ว นี่คือการตั้งคำถามให้ได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการต่างหาก