คนไทยเกิน 50%

ยังรู้สึกว่า การ "อัปสกิล" ไม่จำเป็นต่อการก้าวหน้าทางอาชีพ และเป้าหมายของ mydemy คือการทำให้ตัวเลขนี้ลดลง

อุปสรรคมากมายที่เราพร้อมพังทลาย

เพื่อให้เพื่อนๆ ชาวไทยได้มีโอกาสเข้าถึงคลาสเรียนที่มีคุณภาพ เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง และที่สำคัญ ไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น

ปัญหาด้านความเชื่อมั่นเชิงคุณภาพ (Accredibility)
82%
ปัญหาด้านกำลังทรัพย์ (Affordability)
95%
ปัญหาด้านการปรับตัวกับเนื้อหาใหม่ (Adaptability)
68%
0 +
คอร์สเรียนประจำปี 2023
0 k
ยอดลงทะเบียนเรียนตามเป้าหมาย
0 +
พันธมิตรจากหน่วยงานต่างๆ

อยากให้คุณเรียนได้ฟรีๆ และมีงานทำ

ใน 5 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจด้านเทคโนโลยีการศึกษาเติบโตขึ้นมากกว่า 300% โดยในขณะเดียวกัน ผู้เรียนส่วนมากกลับเจอปัญหาที่คล้ายกันคือ 

  1. การปรับตัวต่อความรู้ใหม่ 
  2. ความเข้าถึงง่ายขององค์ความรู้
  3. ความน่าเชื่อถือของหลักสูตร

ด้วยนวัตกรรมด้านการออกแบบการเรียนรู้โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner-Centric Design) ควบคู่กับการบูรณาการด้านนวัตกรรมระหว่างหลักสูตร ในโครงการเฉพาะของมายเดมี่ เช่น ค่ายฝึกอาชีพออนไลน์ (BootHort Programs) และโครงการหลักสูตรสร้างอาชีพด้วยตนเอง (Self-Paced Career Bundles) เป็นต้น

มายเดมี่ คือแพลตฟอร์มที่มุ่งเน้นเพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพคนไทย และกิจการรายย่อย โดยมีนวัตกรรมด้านการออกแบบการเรียนรู้ และการสร้างสรรค์เนื้อหาเพื่อจุดประกายให้ผู้เรียนมีความต้องการพัฒนาศักยภาพตนเองในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long Learning) เป็นกลไกสำคัญ

ยึดมั่นต่อแพชชั่น และความตั้งใจ

ที่มายเดมี่ แพชชั่นของเราจับต้องได้ และเป็นกลไกขับเคลื่อนสำคัญของเรา บวกผนึกกับความตั้งใจที่จะทำให้คนไทยได้มีคอร์สเรียนดีๆ ฟรีๆ และมีงานที่ดีทำ

thh

Founded through A Common Passion

Jiranan (Oh) Panlanatiyarak​

Chief Executive Officer

Jiratchaya (Japan) Sritaksinakul​

Chief Operation Officer

Pitinun (Pin) Panyasriwinit​

Chief Experience Officer

0