(ปิดรับสมัคร) Financial Foundation with Mydemy

Mydemy Thailand · January 17, 2023

การเงินมีปัญหา…มาเข้าคอร์ส บริหารการเงินฟรี ๆ กับ MydemyFinancial Foundation with Mydemy วางรากฐานชีวิต ด้วยความรู้ทางการเงินกับ Mydemy.

👩🏻‍🏫 สอนโดย คุณทิพยวารี ศักดิ์บูรณพงษา ผู้ให้คำปรึกษาด้านการเงินมากประสบการณ์.

📖เนื้อหาของรายวิชานี้ประกอบไปด้วยการวางแผนทางการเงิน ครอบคลุมทั้งการบริหารหนี้สิน การบริหารความเสี่ยง ไปจนถึงการวางแผนสำหรับเกษียณเส้นทางอาชีพนักวางแผนทางการเงินWorkshop สอนใช้เครื่องมือทางการเงิน ซึ่งจะช่วยให้คุณวางแผนทางการเงินของตัวเองได้ตลอดชีวิต.

👩🏻‍💻คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

💰คนที่สนใจวางแผนการเงินอย่างมีประสิทธิภาพและใช้ได้จริง

💰คนที่ต้องการเปลี่ยนสายงานโดยมีระบบการเงินที่มั่นคง

About Instructor

Not Enrolled
This course is currently closed

Course Includes

  • 6 Lessons
  • Course Certificate

0