English for Possibilities: พูดอังกฤษสบายๆ ให้เป็นเรื่องง่าย

พูดอังกฤษสบายๆ ให้เป็นเรื่องง่ายพูดอังกฤษสบายๆ โดยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะการพูดและฟังภาษาอังกฤษ เป็นพิเศษ โดยคำนึงถึงเนื้อหาที่น่าสนใจ และความสามารถของนักเรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้คุณ สื่อสารภาษาอังกฤษ ได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติ พบกันเร็วๆ นี้ ที่ mydemy.co

0